PROSPED s.r.o.

Své závazky vůči obchodním partnerům plníme včas, jsme držiteli certifikátu Registru solventních firem. Budeme rádi, rozhodnete-li se pro služby pod hlavičkou společnosti PROSPED.

Přeprava sypkých materiálů

Jsme specialisté na přepravu volně ložených komodit v rámci ČR i většiny zemí Evropské unie.

Přeprava paletového zboží

Realizujeme komplexní servis i přepravu založenou na principu „Just-in-time“.

Přeprava nákladů
na míru

Nabízíme řešení pro přepravu nebezpečných a nadrozměrných nákladů.

Přeprava sypkých materiálů

Na přepravu sypkých materiálů jsme skutečně oborníci. Specifika tohoto spedičního oboru známe do těch nejmenších detailů a disponujeme veškerými potřebnými certifikáty i profesionálním technickým zázemím.

 

Přepravu sypkých materiálů o objemu cca 40.000 tun měsíčně uskutečňujeme na území ČR a států Evropské unie. Při realizaci každé zakázky si dáváme záležet a dbáme na ochranu zboží, čemuž vždy individuálně přizpůsobujeme veškerá systémová řešení jako např. zabezpečení vozidel, přísné kvalitativní požadavky na kamiony a řidiče smluvních dopravců, proškolení řidičů i naplánování vhodné a bezpečné trasy aj.

 

Veškeré námi přepravované zásilky jsou pojištěny dle CMR (pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce). Současně je naše společnost pojištěna tzv. zasilatelským pojištěním, přičemž toto pojištění kryje i škody na přepravovaném zboží.

 

V rámci přepravy sypkých materiálů mají u nás největší zastoupení:
▪ Obiloviny, olejniny a další zemědělské komodity

▪ Krmiva.

▪ Posypové soli.

▪ Kovové i nekovové suroviny.

▪ Sypké stavební materiály.

▪ Plastové drtě.

▪ Písky a kamenivo.

▪ Uhlí, dřevěné pelety, brikety.

Přeprava paletového zboží

Ani paletové zboží nám nedělá problém! Pro jeho přepravu zajistíme vše, co budete potřebovat. Nabízíme komplexní servis. Realizujeme taktéž přepravu založenou na principu „Just-in-time“.


Přepravujeme paletové zboží všeho druhu, a to včetně sběrné služby.


Naší přidanou hodnotou je citlivé přizpůsobení dopravy vašim požadavkům, flexibilita, operativnost a osobní přístup v rámci realizace celé zakázky. Konkrétní vůz a podmínky přepravy volíme vždy s ohledem na druh přepravovaného materiálu, jeho křehkost, trvanlivost, požadavky na optimální přepravní hodnotu atd.

Přeprava na míru

Poradíme si  s přepravou nebezpečných a nadrozměrných nákladů, kdy vše přizpůsobíme na míru vám a vašim potřebám.

 

Vycházíme vstříc požadavkům i těch nejnáročnějších klientů a jsme schopni vám podat pomocnou ruku také v rámci velmi specifických přepravních zakázek.

 

U nás najdete oporu například při:

▪ Přepravě nadrozměrných nákladů (stroje, bagry, jeřáby apod.) – zajistíme optimální dopravní techniku, která zvládne přepravit náklad atypických rozměrů či váhy.

▪ Zprostředkování dopravy osobních vozidel zakoupených v zahraničí do České republiky v krátké době a za příznivých cenových podmínek.

▪ Na závěr můžeme nabídnout i řešení přepravy nebezpečných nákladů (ADR zboží). Garantujeme profesionální přístup i průběh celé zakázky na té nejvyšší úrovni a plně v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných předmětů.

 

V rámci přepravy na míru disponujeme mnohaletými zkušenostmi, známe případná úskalí a perfektně se orientujeme v nezbytných administrativních náležitostech.

Naše úspěchy a ocenění